Español | Català | English     facebook  facebook  facebook

Serveis / Disseny Multimèdia

El disseny multimèdia és la millor arma a la hora de expressar dinamisme e antireactivitat.

Les presentacions corporatives en CD s’han convertit en un important mitjà de marketing. Permeten crear una sensació visual inigualable i incloure més informació que per el seu pes (en KB) no tindria sentit en una pàgina Web.

 

Però un disseny multimèdia no sols consisteix en combinar textos, imatges, sons, vídeo i animacions, ja que, més allà de fer un disseny, es crea una experiència. Per això és necessari contar amb professionals que no sols siguin experts en la aplicació de las últimes tecnologies sinó que siguin, del mateix mode, grans artistes de la comunicació.

 
 

Aplicacions

 

Plataformes d?aprenentatge (e-learning)

Amb la ensenyança virtual o E-learning tenim la possibilitat a través d’un lloc d’accés restringit o no, brindar informació educativa en gran varietat de formats.
La avantatge principal que ofereix la educació virtual és la notable reducció de costos par a impartir cursos a un major número de participants que el tradicional, en un aula de classes, tenint també la possibilitat de organitzar els horaris y dies de cursada.
Aquesta solució permet una fàcil distribució de la informació, conferencies y altres informacions vitals als empleats, associats y altres a través de Internet.

 

Suports publicitaris

Els avanços tecnològics es desenvolupen vertiginosament, introduint en les nostres vides y canviant la nostre forma de relacionar-nos y de interactuar amb els missatges publicitaris.
Aquesta realitat implica una evolució constant en els hàbits de consum dels usuaris, prenent major protagonisme els nous mitjans: la telefonia mòbil, la televisió digital, els videojocs, y sobre tot Internet, el mitja que encapçala aquesta revolució digital.

 

Presentacions en CD

Les presentacions Multimèdia poden portar efectes visuals y de so que li donen un dinamisme inigualable a la seva presentació, captant així la atenció de l’usuari d’immediat.
La utilització d’aquests elements repercuteixen directament en la imatge de las empreses. Una bona presentació, ordenada, coherent amb la seva imatge y orientada al seu públic objectiu, un CD de qualitat y pràctic, una animació d’Internet que compleixi la seva comesa sense violentar a l’usuari ni fer-l’hi esperar inútilment descarregues innecessàries.

 

Animacions Flash

Les Animacions en Flash han de ser lleugeres, atractives, vistoses però mai sobre saturades de traços y línies que distreguin la atenció del visitant de la animació principal.
Les Animacions en Flash no son exclusives per Internet, amb elles pot realitzar vistosos CD´s Interactius e Intranets ja que gràcies a Action Script (llenguatge de Programació de Flash) es pot programar esdeveniments o accions per una execució posterior, aconseguint una animació resultant vistosa y agradable a la vista.

 

Jocs Flash

Aquests continguts poden servir tant per publicitat, com per a venta, o també com continguts educatius.

Oferim com la creació de videojocs flash per a PC, Internet y plataformes PDA y mòbils.

 

Aplicacions Flash Actionscript

La programació ActionScript es un dels nostres plats forts del dia, com el nostre servei de disseny Flash y animació. A2sistemas ha desenvolupat nombrosos projectes de disseny Flash combinats amb Bases de Dades.

Contem els recursos més avançats en animació y programació que ponem a la seva disposició per tots els seus projectes d’animació online:
  • Galeries de fotografies
  • Galeries Virtuals d’art
  • Animacions en Flash per a pàgines web
  • Presentacions en Flash
  • Flash y Bases de Dades
  • Programació ActionScript
  • Disseny y desenvolupament de jocs
  • Pàgines web amb música y efectes visuals