Español | Català | English     facebook  facebook  facebook

Projectes · Apli Rootstock

Client Rootstock

Agència Connecta

 

Sobre el Projecte

Desenvolupament de l'aplicació per a Directors Comercials de l'Empresa Syngenta Vegetables amb la finalitat de definir, segons les dades estadístiques que guarda la BBDD d'aquesta aplicació, les arrels (rootstocsks) que oferixen els millors resultats que d'acord a les condicions climàtiques, tipus i varietat del producte, mètode de cultiu i explotació.

Proveint també un gràfic dinàmic matricial amb les escales de resultats d' arrels en funció del vigor de la planta i el comportament de l'arrel.

 

Realització

Desenvolupament.

 

Tecnologia

SQLite y .NET Framework 3.0

 
Apli Rootstock
Apli Rootstock