Español | Català | English     facebook  facebook  facebook

Avís Legal / Condicions d'Ús

Condicions generals d'ús del lloc web a2sistemas.es

 

Destinatari i condicions d'utilització de la web


La utilització del lloc web www.a2sistemas.es  suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les condicions generals d'ús vigents a cada moment que l'usuari accedeixi al mateix, pel que si no està d'acord amb el contingut del mateix haurà d'abstenir-se de fer ús del lloc web.

 

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d'aplicació. a2sistemas.es  es reserva el dret a retirar l'accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

a2sistemas.es  es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

 

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

 

Propietat industrial i intel·lectual


L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el lloc web pertanyen a a2sistemas.es

 

a2sistemas.es  és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, teixidures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

 

El contingut de a2sistemas.es  no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es conti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada entitat.

 

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de a2sistemas.es , així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.

 

Exclusió de responsabilitat


a2sistemas.es  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i del material contingut en el lloc web a2sistemas.es 

 

Adreça de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició les següents adreces:

 

Seu Social:

A2sistemas S.L.
C/ Torrent 33 2º
08302 Mataró (Barcelona)

 

Tel.: 93-758-89-06
E-mail: info@a2sistemas.com